یاد یاران خیبری

شهدای بسیج مسجد اعظم امام خمینی ره

یاد یاران خیبری

شهدای بسیج مسجد اعظم امام خمینی ره

یاد یاران خیبری
شهدای بسیج مسجد اعظم امام خمینی (ره)

**********************************
پایــگاه مقاومـــت بـــسیــج شــــهدای خـــیبر
حوزه251علی بن ابیطالب(ع)- منطقه 17 تهران

**********************************
از کلیــه خانــواده معـزز شـــهدا ؛ دوســــتان و هـمرزمان شهــــدای مســجد تقاضا می گـردد هـــرگـونه مـطلب؛ وصـیت نامه ؛ زنــدگی نامه؛ عــکس ؛ خاطره و ... از شهدا را از طریق بخش نظرات در اختیار سایت قرار دهند.

یاد یاران خیبری

خاکریز فرهنگی خیبری ها

خادم الشهدای سایت
گلزار لاله ها
آخرین نظرات

آیا آن روز فراخواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید .


       
                                


کد لوگوی ما:

یاد یاران خیبری

<!-- start logo cod off http://kheibar.blog.ir/ --><p align="center"><p align="center"><a href="http://kheibar.blog.ir/" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/id/2037204075773364344"  width="130" height="125" alt="یاد یاران خیبری"></a></p><!--finish logo cod off http://kheibar.blog.ir/ -->